VRT-hoofdredactie betreurt fouten in Jos Ghysen-berichtgeving

dinsdag 8 mei 2012

De voorbije weken, en ook vandaag, is het programma Reyers laat in de media geregeld onder de loep genomen naar aanleiding van het gesprek met Kris Smet en haar verklaringen over Jos Ghysen in de uitzending van 24 april.

Er wordt de nieuwsdienst een deontologische fout verweten doordat ze de heer Ghysen niet de kans heeft gegeven tijdens of onmiddellijk na de uitzending op de uitspraken van mevrouw Smet te reageren.
 
Het basisprincipe van woord-wederwoord is wat VRT Nieuws betreft wel degelijk gerespecteerd; Jos Ghysens reactie was de volgende dag in de nieuws- en duidingsprogramma’s aanwezig. Meerdere programma’s hebben ook uitvoerig duiding gegeven bij de problematiek rond ongewenst seksueel gedrag, los van de genoemde personen.
 
Gezien de aard van de verklaringen is de hoofdredactie het er echter mee eens dat de heer Ghysen beter nog voor de start van de opname of onmiddellijk na de uitzending door VRT Nieuws was gecontacteerd om zijn versie te horen. Nu is dat pas de ochtend nadien gebeurd.
 
Breed maatschappelijk debat belangrijker dan namen noemen
 
Door dat te laat publiekelijk te erkennen, is een deel van de aandacht voor de maatschappelijke discussie over ongewenst seksueel gedrag op het werk naar de aanpak van Reyers laat verschoven, wat niet de bedoeling kan zijn.
 
Voor VRT Nieuws verdient een gevoelig en belangrijk onderwerp als dit een ernstig, breed en uitvoerig inhoudelijk debat. Een debat over de grond van de zaak, een debat dat het niveau van namen noemen of particuliere dossiers overstijgt. We betreuren dat we daar samen met de mensen die aan het debat hebben deelgenomen - en ondanks ruime inspanningen in al onze programma’s - niet volledig in geslaagd zijn.
 
Nauwer overleg
 
De hoofdredactie is zich dus duidelijk bewust van de grote impact die VRT Nieuws heeft en zal in de toekomst bij kwesties als deze nog beter en nauwer met de eindredacteurs van de verschillende media en programma’s overleggen.
 
VRT Nieuws staat sinds jaar en dag voor kwalitatieve, objectieve berichtgeving en draagt een correcte journalistieke deontologie bijzonder hoog in het vaandel. De hoofdredactie en de medewerkers van de nieuwsdienst zullen er alles aan doen om die ambities ook in de toekomst waar te maken.


TVvisie Extra

Ontvang onze dagelijkse nieuwsbrief in je mailbox.

Klik hier om je in te schrijven

Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers