VRT ontvangt medewerkers die klacht indienden voor grensoverschrijdend gedrag

maandag 16 juli 2012

Sandra De Preter, Gedelegeerd Bestuurder van de VRT, nodigde 4 voormalige VRT-medewerkers, die eerder dit jaar bij de VRT klacht over grensoverschrijdend gedrag hadden ingediend, uit voor een persoonlijk gesprek. Drie van de 4 gesprekken vonden vandaag plaats, het vierde gesprek is gepland. De gesprekken werden ook bijgewoond door de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Sandra De Preter betuigde tijdens de gesprekken haar medeleven aan de voormalige medewerkers. De betrokkenen drukten hun tevredenheid uit met de gesprekken en het betoonde begrip.


De VRT ontving 4 klachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag van de medewerkers in kwestie. Omdat zij reeds geruime tijd niet meer actief zijn als personeelslid, is de VRT echter niet meer in de mogelijkheid een onderzoek te voeren noch hieromtrent concrete maatregelen te nemen. De klachten werden wel in de personeelsdossiers van alle betrokkenen opgenomen.

Naar aanleiding van de gesprekken benadrukt Sandra De Preter nogmaals dat eender welke vorm van grensoverschrijdend gedrag bij de VRT noch toelaatbaar noch getolereerd wordt, op geen enkel niveau in de organisatie.

Hoewel de VRT reeds een duidelijk beleid en interne procedure had rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, nam zij naar aanleiding van de klachten een aantal extra maatregelen. De procedure en aanspreekpunten voor medewerkers werden onlangs opnieuw onder de aandacht gebracht van medewerkers en leidinggevenden, o.a. via het intranet van de VRT. Daarnaast werden in het beleid bepaalde klemtonen gelegd m.b.t. machtsmisbruik.

De betrokkenen noch de VRT wensen verder commentaar te geven m.b.t. de inhoud van de klachten en de gesprekken.


Lees ook:
VRT: 'Grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar'
Persbericht VRT
http://www.vrt.be
VRT

TVvisie Extra

Ontvang onze dagelijkse nieuwsbrief in je mailbox.

Klik hier om je in te schrijven

Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers