KRO-NCRV brengt de Goede Week en Pasen in beeld

zaterdag 4 april 2020

De Goede Week en Pasen kunnen vanwege de coronacrisis dit jaar niet in de kerk gevierd worden. Dat betekent dat er voor veel mensen een grote rol is weggelegd voor de tv-uitzendingen en internet.

KRO-NCRV brengt de plechtigheden op de verschillende momenten van deze belangrijke week voor christenen in beeld. Een overzicht.

Palmzondag 5 april: 9.45 uur / NPO 2
In het Geloofsgesprek een ontmoeting met Rob Merkx, deken van Roermond. Hij begrijpt als geen ander dat in deze tijden van coronacrisis 'The Passion' niet doorgaat. Maar hij wijst ook op de weg van Christus, die in de Goede Week zijn lijden met ons lijden deelt. En met het Licht van Pasen ons ook uitzicht geeft op andere tijden.

Palmzondag 5 april: 9.55 uur / NPO 2
Rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering met palmwijding vanuit de H. Jozefkerk in Waubach. Celebrant is pastoor Harry Notermans.

Goede Vrijdag 10 april: 15.00 - 15.30 uur / NPO 2
De Kruisweg, de bidtocht langs de 14 staties over het lijden en sterven van Christus, wordt gebeden door mgr. Harrie Smeets, bisschop van het bisdom Roermond. Bij elke statie in het Kruiswegpark in Roermond klinkt een meditatie van schrijver/columnist Stephan Sanders. Wishful Singing verzorgt de gregoriaanse gezangen.

Paaszaterdag 11 april: 23.15 uur / NPO 2
De rechtstreekse uitzending van de Paaswake komt vanuit de Munsterkerk in Roermond. Celebrant is mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond.

Pasen 12 april: 09.15 – 09.45 uur/ NPO 2
Vanuit de Kapel van de Protestantse Kerk in Utrecht komt deze morgen een speciale Paasviering. De EO en KRO-NCRV zenden deze viering uit. Dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, denkt met ons na wat het feest van Pasen ons te zeggen heeft in de rare tijd waarin we ons bevinden. Misschien opgesloten, eenzaam, ongerust voor onszelf of voor onze naasten. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus gaat door. Zelfs in onze nood klinkt het verhaal door. Met live muziek en muziekfragmenten uit o.a. 'The Passion' en 'Met Hart en Ziel'.

Pasen 12 april: 11.00 - 12.00 uur / NPO 2
Een rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond. Hoofdcelebrant is mgr. Harrie Smeets, bisschop van het bisdom Roermond.

Bij de eucharistievieringen op tv wordt een doventolk ingezet. Gebarentaal is voor doofgeboren mensen veel toegankelijker dan de standaard beschikbare ondertiteling. De bisschoppen hebben van harte ingestemd met dit verzoek van het katholiek dovenpastoraat.

Pasen 12 april: 12.00 - 13.00 uur / NPO 2
Rechtstreeks vanuit Vaticaanstad spreekt paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap uit, met aansluitend de zegen Urbi et orbi voor de stad Rome en de wereld.

Daarna ontmoeten Antoine Bodar en Leo Fijen elkaar voor Pasen in Rome. Vanwege de coronacrisis zit Leo Fijen in Hilversum en staat Antoine Bodar in Rome. Met elkaar spreken ze over de situatie van de afgelopen weken. Over de angsten en de zorgen, maar ook over Christus, die hoop geeft op licht en leven door alle dood heen.

Tweede Paasdag 13 april: 08.10 – 08.45 uur / NPO 2
Op Tweede Paasdag komt KRO-NCRV met een bijzondere Paasviering uit Nijkleaster in Jorwert. Thema van deze viering is 'Uit de doeken', voorganger is Hinne Wagenaar. Muziek wordt verzorgd door Hindrik van der Meer. Nijkleaster is een pioniersplek van de Protestantse Kerk, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling.

In een meditatieve viering stelt predikant Hinne Wagenaar de vraag hoe wij elkaar in het licht van het Paasverhaal kunnen bevrijden. Tijdens de viering klinkt er in het prachtige kerkje van Jorwert muziek uit de traditie van Taizé, Iona en liederen uit de gemeenschap van Nijkleaster zelf. Het licht van de Paaskaars wordt binnengebracht om in afwachting van de morgen de nacht te verlichten. Voorafgaand aan de viering gaat Annemiek Schrijver met ds. Hinne Wagenaar én met enkele gasten in gesprek.

Internet
Dagelijks verzorgt KRO-NCRV een livestream van de eucharistieviering (09.30 uur) en een dagsluiting (19.00 uur) vanuit de Mariakapel in de Hilversumse St. Vituskerk. Celebrant is pastoor Jules Dresmé. Gebeden voor de dagsluiting kunnen ingezonden worden via dagintentie@kro-ncrv.nl.

TVvisie Extra

Ontvang onze dagelijkse nieuwsbrief in je mailbox.

Klik hier om je in te schrijven

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers