VPRO hard in reactie om bezuinigingsplannen voor Publieke Omroep

vrijdag 17 juni 2011

De VPRO wil zich inspannen om met de andere omroepen een laatste voorstel te doen voor de inrichting van het omroepbestel met gefuseerde algemene omroepen en zelfstandige bijzondere omroepen en taakorganisaties. Dat voorstel is nodig nu de minister een eerder voorstel van de gezamenlijke omroepen slechts half onderschrijft.

De omroep betreurt het dat de minister in haar brief statusverschillen tussen fusieomroepen en zelfstandige omroepen uitsluit en het ledental dominant laat zijn bij de toekenning van budget  en zendtijd. Het  ledenaantal is volgens de VPRO zeker een relevante factor bij de erkenningverlening, maar zaken als verankering in de samenleving , publieke waarde van de programmering, onderscheid en impact dienen een zwaarder gewicht te krijgen.

De VPRO is geen voorstander van verplichte fusie van omroepverenigingen waar de minister mee dreigt. Gedwongen fusie zal leiden tot verlies aan pluriformiteit en variatie in het aanbod en doet afbreuk aan de representatie in het bestel.

De voorgenomen bezuinigingen op de omroepbegroting zijn enorm en hebben volgens de omroep vergaande gevolgen voor de organisatie en de programmaproductie van de omroepen. Uit de mediabrief  blijkt dat het overgrote deel van de besparingen in het primaire productieproces gevonden moet worden. De VPRO maakt zich zorgen over de terugloop in het aantal eigen producties, de afname van het aantal titels en de ruimte voor innovatie en experiment die het gevolg zullen zijn van de bezuinigingen.

De brief is paradoxaal over internet. De minister constateert dat de mediaconsumptie snel verandert en dat de omroepen daarop moeten inspelen. Maar tegelijkertijd wordt het aantal internetsites met 35% gereduceerd en staat er een rem op innovatie. De VPRO maakt zich zorgen over zijn rol als digitale pionier.

De VPRO betreurt het dat de bezuinigingen ingrijpende gevolgen hebben voor organisaties die kleur en smaak geven aan het omroepaanbod. De ontmanteling van de Wereldomroep is een enorme slag, net als het opheffen van een deel van het MCO. Het stopzetten van de subsidiëring van FunX en MTNL is een aderlating voor de diversiteit van de programmering, net als de halvering van het budget van de levensbeschouwelijke omroepen als de Human.

En overigens is de VPRO van mening dat het omroepbestel zes radiozenders telt.


DOSSIER: Bezuinigingen Publieke Omroep

volledig dossier
VPRO

TVvisie Extra

Ontvang onze dagelijkse nieuwsbrief in je mailbox.

Klik hier om je in te schrijven

Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers