Gebruiksvoorwaarden

Door de website tv-visie.be ('Website') te gebruiken, aanvaardt u deze bepalingen en voorwaarden voor het gebruik ("Gebruiksvoorwaarden"). We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment volledig naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te kijken op wijzigingen. Door deze Website te gebruiken nadat we veranderingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aangebracht hebben, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u deze al dan niet nagekeken heeft. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website dan niet te gebruiken.

1. Beperkingen op het gebruik van het materiaal

Tenzij anders vermeld, staan wij voor deze Website en voor het materiaal dat erop voorzien wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik en weergave toe voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent dat deze Website informatie, software, foto’s, illustraties, videoclips, audioclips, tekst, grafieken, pictogrammen, boodschappen, commentaren, feedback, ideeлn, nota’s, tekeningen, artikels, functies en ander materiaal (collectief "Inhoud" genoemd) bevat die beschermd is/zijn door auteursrechten, databankrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle nu bestaande of hierna nog te ontwerpen vormen, media en technologieлn. Alle Inhoud wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het auteursrecht en wij hebben een auteursrecht op de selectie, de coцrdinatie, de schikking en de verbetering van dergelijke Inhoud. Alle merken die op deze Website verschijnen, zijn merken van hun respectievelijke eigenaars. Onze commerciлle partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten hebben op de Inhoud die ze op deze Website beschikbaar maken. U mag de gehele of gedeeltelijke Inhoud niet wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of andere wijze exploiteren. U mag geen snelkoppeling naar deze Website opnemen of invoeren in enige andere website die in het bezit, in onderhoud of in gebruik is door u, uw werkgever of enige andere derde zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de eigenaars en medewerkers van TVvisie. Wanneer Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze Inhoud. De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, inzonderheid gebruik van de Inhoud in gedrukte vorm of op een andere website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpagina’s van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiлren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren. U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de website zou veroorzaken.

Uitsluiting van waarborgen

Gelieve kennis te nemen van de volgende belangrijke uitsluitingen van waarborgen: De producten, aanbiedingen, Inhoud en materiaal op deze Website worden verstrekt "as is" en zonder enige, uitdrukkelijke of impliciete, waarborg. Behalve indien wettelijk verboden, sluiten wij iedere uitdrukkelijke of impliciete waarborg uit, inzonderheid impliciete waarborgen wat betreft verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of de niet-schending van intellectuele eigendom. Noch de eigenaars en medewerkers van TVvisie, noch enige van onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers waarborgen dat deze Website of enige functie in deze Website ononderbroken of foutvrij zal functioneren, dat gebreken verbeterd zullen worden of dat deze Website of de servers die deze Website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Ieder producten, aanbieding, Inhoud of materiaal opgeladen of anders verkregen door het gebruik van deze Website wordt verkregen op uw eigen risico en u alleen zal de verantwoordelijk dragen voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het opladen van dergelijk product, aanbieding, Inhoud of materiaal. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Website weergegeven wordt juist is, kan niet gewaarborgd worden, of kan geen verantwoordelijkheid aanvaard worden voor de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de geschiktheid voor het doel, het nut of de volledigheid ervan. Noch de eigenaars en medewerkers van TV Visie, noch onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers garanderen of zijn verantwoordelijk met voor het gebruik of de resultaten van het gebruik van de producten, aanbiedingen en Inhoud van deze Website wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of andere. Deze uitsluitingen zijn van toepassing in de ruimste door de wet toegelaten mate.

3. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in (in de ruimste door de wet toegelaten mate) dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u ontevreden bent met enig deel van onze website, of niet akkoord gaat met ййn van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van deze website.

4. Koppelingen naar sites van derde partijen

De eigenaars en medewerkers van TVvisie kunnen verschillende soorten snelkoppelingen voorzien naar websites die, geheel of gedeeltelijk, behoren, gecontroleerd of beheerd worden door derde partijen. De snelkoppelingen naar dergelijke websites van derde partijen zijn enkel en alleen voorzien voor uw comfort en informatie. De inhoud van dergelijke externe websites wordt niet gecontroleerd door TVvisie en indien u beslist om een dergelijke website te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. Het feit dat TVvisie een snelkoppeling ter beschikking stelt naar de website van een derde partij impliceert niet dat de eigenaars en medewerkers van TVvisie dergelijke website bekrachtigt, goedkeurt of financiert of dat het verbonden is met een dergelijke derde partij. Enige vermelding van producten of diensten van een derde partij is slechts ter uwer comfort en informatie verstrekt en maakt geen bekrachtiging of aanbeveling van dergelijke producten of diensten uit door TVvisie.

Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk aan derde partijen toebehoren of door derde partijen gecontroleerd of beheerd worden snelkoppelingen voorzien naar deze Website. De eigenaars en medewerkers van TVvisie hebben de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen invloed in of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites.

5. Schadevergoeding

U stemt ermee in de eigenaars en medewerkers van TVvisie, evenals onze functionarissen, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en, indien wij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit.

6. Diverse bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beпnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomstig tussen u en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.

7. Privacybeleid

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geпnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Indien u enige vraag of bezorgdheid hebt, kan contact met ons opnemen.

8. Gebruik van cookies op de TVvisie website

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u. Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders "tracking cookies" op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers