Regionale zender AVS krijgt boete

dinsdag 26 maart 2019

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (24 november 2018, 16u-19u), waaronder AVS.

De onderzochte uitzendingen van AVS omvatten een programmatie in lusvorm, waarbij meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden. Het programma 'Viva Vitrine!' (duurtijd ongeveer veertien minuten) wordt tijdens de onderzochte periode vier maal uitgezonden. Het wordt op de website van AVS als volgt voorgesteld: 'Het shopping magazine van uw regionale zender AVS. In 'Viva Vitrine!' gaan we shoppen! Presentatrice Justine De Jonckheere neemt de kijker mee naar de meest hippe lifestyle winkels uit de regio.'


De voorliggende aflevering heeft de eindejaarsfeesten als thema. De presentatrice bezoekt een drankenhandel, elektrozaak, restaurant, esthetiekzaak en een optiekzaak.

In het programma is productplaatsing aanwezig. Dit blijkt uit de talrijke visuele en auditieve vermeldingen van de belichte handelszaken (en hun producten en diensten). Aan het begin en einde van het programma wordt het PP-logo getoond.

De VRM stelt vast dat er op geen enkel moment sprake is van een neutrale of onderzoekende benadering vanuit een consumentenperspectief., wel van een louter positieve belichting door de lovende becommentariëring. Daarenboven wordt gebruik gemaakt van een promotioneel ondersteunende beeldvorming (o.m. door beeldkadering en close-ups) van de handelszaken en hun aanbod. De verwevenheid tussen redactionele inhoud en commerciële communicatie in dit programma is de facto totaal.

Voor zover die beeldvorming of die lovende becommentariëring op zich al geen rechtstreekse aansporing voor de kijker vormt, is dit zeker het geval door de combinatie van deze beeldvorming met de lovende becommentariëring. Bovendien worden de kijkers aangesproken en / of opgeroepen om de betreffende handelszaken te bezoeken.

De vijf handelszaken die aan bod komen, hun aanbod en 'service' voor het eindejaar krijgen nagenoeg alle aandacht, op een zodanige manier (o.m. door de uitspraken en opmerkingen van de presentatrice en de zaakvoerder/verkopers, de visuele en auditieve vermeldingen en de lovende commentaren) dat de omroeporganisatie de limieten van de aandacht die ingeval van productplaatsing aan handelszaken, handelsmerken, producten en diensten mag worden besteed, overschrijdt. Er is dan ook sprake van overmatige aandacht.

De VRM besluit dat de omroeporganisatie haar volledige medewerking verleent en zich gedraagt als een promotiekanaal voor de betrokken bedrijven en merken.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het gegeven dat dergelijke inbreuken niet voor het eerst bij AVS worden vastgesteld. Anderzijds stelt de VRM vast dat AVS heeft aangegeven maatregelen te nemen om soortgelijke inbreuken in de toekomst te vermijden, en zelfs het programma niet langer uit te zenden.

De VRM legt een administratieve geldboete van 2.000 euro op.

TVvisie ExtraOnze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Alleskunner' (SBS6)

De 45 overgebleven vips worden ultiem op de proef gesteld. Zo wordt getest of ze beschikken over losse heupjes, moeten ze anagrammen oplossen en hoe eet je een koekje dat op je voorhoofd ligt, zonder je handen te gebruiken?

'De Alleskunner VIPS', om 20.30 uur op SBS6.

Dossiers